جمعه 06 مرداد, 1396

شما اینجاهستید : ایستگاه چهارشیر

 

نشانی ایستگاهبخش شمال شرقی پروژه
ابعاد ایستگاه 25*132متر           
 عمق ایستگاه از سطح زمین و تعداد طبقات17متر         دو طبقه
روش اجرادیواره حفاظت گود ( شمع ریزی) اجرای دیواره
فاصله تا ایستگاه قبلی567متر
فاصله تا ایستگاه بعدی793متر
فاصله تا دستگاه حفر تونل (TBM)2کیلو متر
وضعیت احداث دسترسی ایستگاه

 عملیاتی انجام نگرفته است

درصد پیشرفت85 درصد        
آخرین وضعیت ایستگاه

احداث سقف نهایی دوم و عملیات اجرای ستونها و کریدل.