سه شنبه 04 , 1396

شما اینجاهستید : رویدادها

موضوعات ارسال شده در مهر 1393

بازدید معاون عمرانی وزارت کشور از پروژه مترو
بازدید معاون عمرانی وزارت کشور از پروژه مترو
به گزارش روابط عمومی سازمان قطار شهری اهواز ، معاون عمرانی وزیر کشور ، از دو ایستگاه خلیج فارس ( دروازه) و فرودگاه در خط یک مترو اهواز بازدید کرد.
تاریخ:
خطايك خطا رخ داد.
يك خطا رخ داد.

نويسندگان
گزارش آب و هوا
خطادر حال حاضر امکان نماش آب و هوا وجود ندارد