سه شنبه 04 , 1396

شما اینجاهستید : رویدادها

موضوعات ارسال شده در مهر 1390

آشنایی کودکان اهوازی با مترو
آشنایی کودکان اهوازی با مترو
آشنایی کودکان اهوازی با مترو روابط عمومی سازمان قطار شهری اهواز به منظور فرهنگ سازی  و آشنایی کودکان مقاطع آمادگی و پیش دبستان و دبستان با پروژه عظیم مترو اهواز ، طرح... (ادامه)
تاریخ:
خطايك خطا رخ داد.
يك خطا رخ داد.

نويسندگان
گزارش آب و هوا
خطادر حال حاضر امکان نماش آب و هوا وجود ندارد