سه شنبه 04 , 1396

شما اینجاهستید : رویدادها

موضوعات ارسال شده در مرداد 1393

تضمین وثیقه ‌برای‌حل‌مشکل‌فاینانس مترو اهواز توسط شهرداری اهواز
تضمین وثیقه ‌برای‌حل‌مشکل‌فاینانس مترو اهواز توسط شهرداری اهواز
به گزارش روابط عمومی سازمان قطار شهری اهواز ، شهردار اهواز در بازدید از پروژه خط یک مترو  از ارائه تضمین لازم به بانک عامل  برای حل مشکل فاینانس خبر داد.(ادامه)
تاریخ:
بازدید اعضای هیئت رئیسه دانشگاه شهید چمران از عملیات ساخت ایستگاه مترو اهواز
بازدید اعضای هیئت رئیسه دانشگاه شهید چمران از عملیات ساخت ایستگاه مترو اهواز
بازدید اعضای هیئت رئیسه دانشگاه شهید چمران از عملیات ساخت ایستگاه مترو اهواز سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز به همراه معاونان مالی و اداری، دانشجویی، مدیر حوزه ریاست و روابط ... (ادامه)
تاریخ:
خطايك خطا رخ داد.
يك خطا رخ داد.

خطايك خطا رخ داد.
يك خطا رخ داد.

نويسندگان
گزارش آب و هوا
خطادر حال حاضر امکان نماش آب و هوا وجود ندارد