سه شنبه 04 , 1396

شما اینجاهستید : رویدادها

موضوعات ارسال شده در مرداد 1391

عملیات سازه ی هفت ایستگاه مترو پایان یافت
عملیات سازه ی هفت ایستگاه مترو پایان یافت
به گزارش روابط عمومی سازمان قطار شهری اهواز عملیات سازه ایستگاه های فرودگاه، زیتون ، شهید بندر(چهارشیر)، سه راه فروردین ...(ادامه)
تاریخ:
خط 2 قطار شهری اهواز در مرحله ی انجام مطالعات
خط 2 قطار شهری اهواز در مرحله ی انجام مطالعات
خط 2 قطار شهری اهواز با 20 کیلومتر طول و 21 ایستگاه پیش بینی شده ، مرحله ی انجام مطالعات را پشت سر می گذارد. به گزارش روابط عمومی سازمان قطار شهری اهواز برای خط 2 که به تصویب... (ادامه)
تاریخ:
خطايك خطا رخ داد.
يك خطا رخ داد.

خطايك خطا رخ داد.
يك خطا رخ داد.

نويسندگان
گزارش آب و هوا
خطادر حال حاضر امکان نماش آب و هوا وجود ندارد