سه شنبه 04 , 1396

شما اینجاهستید : رویدادها

موضوعات ارسال شده در تیر 1391

بازدید مشاور رییس جمهور از پروژه ی قطار شهری اهواز
بازدید مشاور رییس جمهور از پروژه ی قطار شهری اهواز
مشاور رییس جمهور از روند فعالیت های خط یک قطار شهری اهواز بازدید نمود. به گزارش روابط عمومی سازمان قطار شهری اهواز ، مهندس محرابیان ضمن بازدید از روند اجرایی خط یک مترو اهواز... (ادامه)
تاریخ:
خطايك خطا رخ داد.
يك خطا رخ داد.

نويسندگان
گزارش آب و هوا
خطادر حال حاضر امکان نماش آب و هوا وجود ندارد