سه شنبه 04 , 1396

شما اینجاهستید : رویدادها

موضوعات ارسال شده در خرداد 1395

  تونل مترو اهواز با عبور از زیر رودخانه ی کارون از مرز 14 کیلومترگذشت
تونل مترو اهواز با عبور از زیر رودخانه ی کارون از مرز 14 کیلومترگذشت
تونل مترو اهواز ، حساس ترین قسمت خود را با حفاری در زیر رودخانه ی کـــارون پشت سر گذاشت به گزارش روابط عمومی سازمان قطار شهری اهواز ، حفاری تونل مترو اهواز در زیر رودخانه ی ک... (ادامه)
تاریخ:
خطايك خطا رخ داد.
يك خطا رخ داد.

نويسندگان
گزارش آب و هوا
خطادر حال حاضر امکان نماش آب و هوا وجود ندارد