سه شنبه 04 , 1396

شما اینجاهستید : رویدادها

موضوعات ارسال شده در خرداد 1392

پنج کیلومتر و پانصد متر حفاری در تونل های مترو اهواز
دستگاه های حفاری تونل کارون و کرخه ، تاکنون پنج کیلومتر و نیم از تونل های دوقلوی مترو اهواز را حفاری کرده اند. به گزارش روابط عمومی سازمان قطار شهری اهواز ، دستگاه حفاری کارو... (ادامه)
تاریخ:
خطايك خطا رخ داد.
يك خطا رخ داد.

نويسندگان
گزارش آب و هوا
خطادر حال حاضر امکان نماش آب و هوا وجود ندارد