سه شنبه 04 , 1396

شما اینجاهستید : رویدادها

موضوعات ارسال شده در اردیبهشت 1391

روز ارتباطات و روابط عمومی
روز ارتباطات و روابط عمومی
ـ اطلاع رسانی و آشنایی کودکان بیش از 180 مهدکودک سطح شهر با پروژه مترو ـ توزیع بروشور آموزشی در تمام مهدهای کودک ،  مدارس ابتدایی ، راهنمایی ، متوسطه  و دانشگاه ها ... (ادامه)
تاریخ:
خطايك خطا رخ داد.
يك خطا رخ داد.

نويسندگان
گزارش آب و هوا
خطادر حال حاضر امکان نماش آب و هوا وجود ندارد