سه شنبه 04 , 1396

شما اینجاهستید : رویدادها

موضوعات ارسال شده در اسفند 1391

TBM کرخه به ایستگاه چهارشیر رسید
TBM کرخه به ایستگاه چهارشیر رسید
دستگاه حفار تونل (TBM) کرخه به ایستگاه چهارشیر رسید.(ادامه)
تاریخ:
افتتاح کتابخانه عمومی کوثر
افتتاح کتابخانه عمومی کوثر
به گزارش روابط عمومی سازمان قطار شهری اهواز ، در راستای نیل به اهداف شهرداری اهواز در خصوص ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی ، سازمان قطار شهری ، برای جبران جمع آوری کتابخانه قدیم ... (ادامه)
تاریخ:
خطايك خطا رخ داد.
يك خطا رخ داد.

خطايك خطا رخ داد.
يك خطا رخ داد.

نويسندگان
گزارش آب و هوا
خطادر حال حاضر امکان نماش آب و هوا وجود ندارد