سه شنبه 04 , 1396

شما اینجاهستید : رویدادها

موضوعات ارسال شده در اسفند 1390

بازدید استاندار بصره از پروژه مترو اهواز
بازدید استاندار بصره از پروژه مترو اهواز
  به گزارش روابط عمومی سازمان قطار شهری اهواز ، استاندار بصره و هیات همراه ، از پروژه مترو اهواز بازدید کرد(ادامه)
تاریخ:
خطايك خطا رخ داد.
يك خطا رخ داد.

نويسندگان
گزارش آب و هوا
خطادر حال حاضر امکان نماش آب و هوا وجود ندارد