سه شنبه 04 , 1396

شما اینجاهستید : رویدادها

موضوعات ارسال شده در بهمن 1391

چهار کیلومتر حفاری تونل در مترو اهواز
چهار کیلومتر حفاری تونل در مترو اهواز
به گزارش روابط عمومی سازمان قطار شهری اهواز ، دو دستگاه حفار تونل (TBM ) کرخه و کارون که به طور همزمان فعال هستند ، تاکنون 4051/5 متر از مسیر خط یک مترو اهواز را حفاری کرده ان... (ادامه)
تاریخ:
خطايك خطا رخ داد.
يك خطا رخ داد.

نويسندگان
گزارش آب و هوا
خطادر حال حاضر امکان نماش آب و هوا وجود ندارد